INFORMACJA DLA STUDENTÓW

TEOLOGII NIESTACJONARNEJ


W dniu 14.05.2011 r. (sobota) odwołuje się wszystkie wykłady.

W tym dniu wszyscy studenci studiów niestacjonarnych są zobowiązani

do udziału w sympozjum pt.:

 

Pasterz i Prorok


Sympozjum odbędzie się przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie

w gmachu Papieskiego Wydziału Teologicznego, Sekcja św. Jana Chrzciciela.


Obecność zostanie potwierdzona zapisaniem się na listę.

Sympozjum naukowe "Pasterz i Prorok"

14 maja 2011 r.

organizowane jest przez obie Sekcje PWTW

dla wszystkich studentów teologii PWTW

  • Studenci studiów stacjonarnych teologii w Collegium Bobolanum zobowiązani są do udziału w sympozjum w zamian za dzień 2 Maja, który jest dniem rektorskim.
  • Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w tym sympozjum w ramach zajęć w dniu 14 Maja.
  • Pozostali studenci politologii i PSD są równie serdecznie zaproszeni do udziału w tym sympozjum naukowym.
  • Do udziału w sympozjum zapraszamy także wszystkie pozostałe osoby zainteresowane życiem i działalnością Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego.

pasterz prorok

P R Z E R W A Ś W I Ą T E C Z N A


W Wielkim Tygodniu

wykłady dla studentów politologii i teologii dziennej

będą tylko do wtorku, tj. 19.04.2011 r.


Po przerwie świątecznej

wykłady rozpoczną się od środy 27.04.2011 r.


Dzień 2 maja br. (poniedziałek) – Dzień Rektorski.

Trojca

Serdecznie zapraszamy na sesję, zorganizowaną przez

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO.Dominikanów w Krakowie

oraz

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Bobolanum

Ojców Jezuitów z Warszawy, która poświęcona będzie teologii Trójcy Świętej.

Cieszymy się, że udało się nam zgromadzić wielu wybitnych znawców tematu.

Prelegenci zaprezentują szeroką panoramę zagadnień,

od ściśle historycznych, po najbardziej palące kwestie we współczesnej trynitologii.

Sesja odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę (25-26 marca)

w kapitularzu krakowskiego klasztoru OO. Dominikanów