Wielki Kanclerz

naszego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Nycz14

J.E. abp Kazimierz Nycz

został mianowany kardynałem !!!

knyczbobolanum

Ojciec święty Benedykt XVI mianował arcybiskupa Kazimierza Nycza – kardynałem. Metropolita warszawski jako jedyny Polak wśród nominowanych przez papieża 24 nowych purpuratów, otrzyma kapelusz kardynalski 21 listopada w Watykanie podczas konsystorza z udziałem wszystkich ogłoszonych 20.X.2010 r. kardynałów.
Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 203 członków, z których 122 nie ukończyło jeszcze 80 lat i może uczestniczyć w konklawe.

J. Em. ks. kard. Kazimierz Nycz

20-21 listopada 2010 roku

WATYKAN

KardNycz Watykan

(fot. EPA/GIUSEPPE GIGLIA)

W sobotę 20.XI.2010 r. kard. Kazimierz Nycz otrzymał biret kardynalski od Ojca świętego Benedykta XVI, a w niedzielę (21.XI) papież wręczył nowym purpuratom pierścienie.
Metropolita Warszawy jest jednym z 24 nowych kardynałów, których mianował Benedykt XVI.
Kard. K. Nycz jest 11. kardynałem Polakiem. Polaków prosił o wspieranie modlitwą nowego kardynała wszystkich polskich biskupów.


Więcej: zob. wywiad, którego udzielił kard K. Nycz
zaraz po uroczystości T. Cieślakowi SJ
z polskiej Sekcji Radia Watykańskiego.

Dnia 20.11.2010 od godz. 16.00 do 19.00

odbędzie się spotkanie pt.

KOŚCIÓŁ I MECZET - MIEJSCA ŚWIĘTOWANIA

CHRZEŚCIJAN I MUZUŁMANÓW

Aula Wielka Bobolanum, Warszawa, ul. Rakowiecka 61
(wejście od ul. św. A. Boboli)

Organizatorzy:
* Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
* Papieski Wydział Teologiczny sekcja Bobolanum
* Laboratorium WIĘZI

Współorganizatorzy:
* Muzułmański Związek Religijny w RP
* Centrum Dialogu Kultur i Religii
* gmina MZR w Białymstoku

plakat 20 11 2010 2

Program:

  • powitanie
  • modlitwa
  • kościół - wyjaśnienie telogiczne znaczenia miejsca i jego wyposażenia - o. dr Tomasz Ludwisiak SJ
  • kościoły w różnych miejscach świata i różnych odłamach chrześcijaństwa - mgr inż. arch. Małgorzata Pastewka
  • meczet - wyjaśnienie telogiczne znaczenia miejsca i jego wyposażenia - dr Artur Konopacki (RWKM, MZR)
  • meczety w różnych miejscach świata - mgr Małgorzata Redlak (Muzeum Narodowe)

Ogłoszenie

Prosimy bardzo wszystkich studentów o przyniesienie
do sekretariatu PWTW Collegium Bobolanum
kart do komputerowni
do dnia 15.X.2010 (piątek)
celem wyrobienia nowych kart lub
przedłużenia ważności kart przeterminowanych

Po wykonaniu koniecznych czynności przez informatyka,
data ich odbioru zostanie podana na ogłoszeniu.