Wielki Kanclerz

naszego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Nycz14

J.E. abp Kazimierz Nycz

został mianowany kardynałem !!!

knyczbobolanum

Ojciec święty Benedykt XVI mianował arcybiskupa Kazimierza Nycza – kardynałem. Metropolita warszawski jako jedyny Polak wśród nominowanych przez papieża 24 nowych purpuratów, otrzyma kapelusz kardynalski 21 listopada w Watykanie podczas konsystorza z udziałem wszystkich ogłoszonych 20.X.2010 r. kardynałów.
Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 203 członków, z których 122 nie ukończyło jeszcze 80 lat i może uczestniczyć w konklawe.

J. Em. ks. kard. Kazimierz Nycz

20-21 listopada 2010 roku

WATYKAN

KardNycz Watykan

(fot. EPA/GIUSEPPE GIGLIA)

W sobotę 20.XI.2010 r. kard. Kazimierz Nycz otrzymał biret kardynalski od Ojca świętego Benedykta XVI, a w niedzielę (21.XI) papież wręczył nowym purpuratom pierścienie.
Metropolita Warszawy jest jednym z 24 nowych kardynałów, których mianował Benedykt XVI.
Kard. K. Nycz jest 11. kardynałem Polakiem. Polaków prosił o wspieranie modlitwą nowego kardynała wszystkich polskich biskupów.


Więcej: zob. wywiad, którego udzielił kard K. Nycz
zaraz po uroczystości T. Cieślakowi SJ
z polskiej Sekcji Radia Watykańskiego.

Dnia 20.11.2010 od godz. 16.00 do 19.00

odbędzie się spotkanie pt.

KOŚCIÓŁ I MECZET - MIEJSCA ŚWIĘTOWANIA

CHRZEŚCIJAN I MUZUŁMANÓW

Aula Wielka Bobolanum, Warszawa, ul. Rakowiecka 61
(wejście od ul. św. A. Boboli)

Organizatorzy:
* Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
* Papieski Wydział Teologiczny sekcja Bobolanum
* Laboratorium WIĘZI

Współorganizatorzy:
* Muzułmański Związek Religijny w RP
* Centrum Dialogu Kultur i Religii
* gmina MZR w Białymstoku

plakat 20 11 2010 2

Program:

  • powitanie
  • modlitwa
  • kościół - wyjaśnienie telogiczne znaczenia miejsca i jego wyposażenia - o. dr Tomasz Ludwisiak SJ
  • kościoły w różnych miejscach świata i różnych odłamach chrześcijaństwa - mgr inż. arch. Małgorzata Pastewka
  • meczet - wyjaśnienie telogiczne znaczenia miejsca i jego wyposażenia - dr Artur Konopacki (RWKM, MZR)
  • meczety w różnych miejscach świata - mgr Małgorzata Redlak (Muzeum Narodowe)