Zapraszamy na 7 kwietnia godz. 9.00 do PWTW Collegium Bobolanum Aula Wielka

Przedpołudnie - spotkania otwarte:
-Powitanie (g. 9:00),
-Prelekcje wprowadzające w popołudniowe panele tematyczne:
I. Duchowość papieża Franciszka,
II. Zarządzanie i komunikacja w Kościele,
III. Adhortacja Amoris Laetitia - jej znaczenie dla podejścia duszpasterskiego,
IV. Ubodzy i działalność społeczna Kościoła

-Obiad (g. 13:00)

Popołudnie - spotkania zamknięte:
-Warsztaty w grupach tematycznych z udziałem zaproszonych gości (g.14:00),
-Podsumowanie prac w grupach tematycznych,
-Msza święta (~g.18:00),
-Kolacja i spotkanie braterskie we wspólnocie jezuitów.


NASI GOŚCIE: Michał Górski (Sant'Egidio), Tadeusz Kotlewski SJ (Bobolanum), Jarosław Mikuczewski SJ
(Ignatianum), Stanisław Nowak OP (DOL), Zbigniew Nosowski (Więź), Barbara Olejnik RCSJ (Jezuickie
Centrum Społeczne W Akcji), ks. Damian Wąsek (UPJPII), Wiktoria Wróblewska (SGH)

Ukazał się nowy numer naszego czasopisma naukowego Studia Bobolanum 28 (2017) 1. Trzy numery kwartalnika wydawane są w języku polskim, a ostatni numer czwarty wydawany w roku zawiera artykuły naukowe w językach obcych. Zachęcamy do zakupu tego numeru i poprzednich w Wydawnictwie Rhetos. Numery archiwalne Studiów Bobolanum z poprzednich lat znajdują się do pobrania w formacie PDF na stronie bobolanum.pl

Wielki Kanclerz PWTW ks. kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski po otrzymaniu nihil obstat Kongregacji Wychowania Katolickiego mianował Dekretem z dnia 18 stycznia 2017 roku ks. dr hab. Piotra Aszyka SJ na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Również na PWTW Collegium Joanneum, nowym profesorem nadzwyczajnym został ks. dr hab. Robert Skrzypczak. Gratulujemy!

Pinturicchio2018

Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.
                                              J 11, 25

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla całej Społeczności Uczelnianej, wszystkim współpracownikom, sympatykom i przyjaciołom PWTW Collegium Bobolanum. Niech życie i nadzieja, jaką przynosi Chrystus, będzie umocnieniem na wszystkie dni. Dziękuję jednocześnie za życzliwość, wsparcie i współpracę z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum.

W Chrystusie,
Ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ
Rektor PWTW Collegium Bobolanum

Ja przyszedłem na świat jako światło,
aby każdy, kto we Mnie wierzy,
nie pozostawał w ciemności.

                                              J 12, 46

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzielimy się tą radością i życzymy, aby przedwieczne Słowo Boga Ojca - Jezus Chrystus wcielał się w życie każdego z nas!

Życzymy również błogosławionego Roku 2018!