INSCB logo 400x215

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum (INSCB) jest podjednostką Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium Bobolanum.


MISJA

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum (INSCB), uwzględniając nauczanie Kościoła katolickiego, ma za zadania:

  • prowadzić badania w zakresie nauk społecznych
  • prowadzić wymianę doświadczeń i dialog w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w obszarach nauki, kultury i religii
  • upowszechniać wiedzę o społeczeństwie opartą na osiągnięciach rozumu i wiary

INSCB zaprasza do współpracy w zakresie programów naukowych, wspólnych przedsięwzięć badawczych, działalności dydaktycznej i prowadzenia kierunków studiów, organizowania konferencji, wykładów i spotkań, wydawania materiałów naukowych, przeprowadzania analiz, doradztwa i popularyzowania wiedzy.

 

KONTAKT

Dyrektor Instytutu - ks. dr Robert Wawer SJ

tel. 783-526-956, e-mail: sekretarz (at) bobolanum.edu.pl

Sekretariat: tel. 22-542-8717, sekretariat (at) bobolanum.edu.pl

 

WSPÓŁPRACOWNICY

prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler - nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

ks. dr hab. Marek Blaza SJ - ekumenizm

dr Szymon Bachrynowski - politologia, europeistyka

ks. dr Artur Filipowicz SJ - biopolityka

ks. dr Maciej Tomaszewski SJ - teologia moralna, ekologia

dr Magdalena Wróbel - prawo, prawo kanoniczne

 

LOKALIZACJA

Instytut Nauk Społecznych Collegium Bobolanum

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

http://bobolanum.edu.pl/ins

 

DZIAŁALNOŚĆ

2019.07.07 Zarejestrowanie czasopisma Instytutu Nauk Społecznych - rocznika Forum Iuridicum et Politicum

2019.07.01 Współorganizacja i wykład na Vistula Univ. w Warszawie I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym" z cyklu "Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego"

2019.05.29 Wykład dla KIK w Radomiu: "Nauczanie Jana Pawła II na temat pokoju i wojny"

2019.05.27 Współorganizacja i wykład Konferencji na UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim: "Rola Kościoła w zachowaniu integralności ziem polskich"

2019.04.29 Udział w Konferencji w Szczecinku: "Bezduszna walka o ciało?!? - Miejsce duchowej troski o pacjenta we współczesnym systemie opieki zdrowotnej - szanse i nowe wyzwania"

2019.04.09 Organizacja: VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. "Wolność a bezpieczeństwo” z cyklu "Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia"

2019.03.05 Organizacja i wykład: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawa człowieka jako podstawa demokratycznego państwa prawnego"

2019.02.26 Organizacja: Spotkanie JE Ambasadora Palestyny ze studentami. Temat: Sytuacja polityczna Palestyny a bezpieczeństwo obywateli.

2019.01.24 Rada Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie podjęła uchwałę o utworzeniu Instytutu Nauk Społecznych przy Collegium Bobolanum.

(2017-) prowadzenie studiów licencjackich pedagogiki chrześcijańskiej

(2010-) prowadzenie Kursu Trenerskiego

(2009-) prowadzenie studiów licencjackich politologii

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

- PWTW Collegium Joanneum w Warszawie

- Akademia Ignatianum w Krakowie