Collegium Bobolanum, poza pełnym studium teologii do magisterium w trybie dziennym i zaocznym, oferuje dodatkowe propozycje kształcenia zarówno dla studentów innych uczelni, jak i dla zainteresowanych spoza środowiska akademickiego. Ten cykl wykładów nazwaliśmy Otwarte Studium Akademickie (OSA). Są to wykłady monograficzne na tematy teologiczne i lektoraty jezyków Biblii: hebrajski biblijny, starożytna greka i łacina. Otwarte Studium Akademickie prowadzimy od października 2010 roku. Aby się zapisać zapraszamy na stronę OSA - ZAPISY.

Terminy wykładów:

            semestr 1: 9 X 2017 - 23 I 2018

            semestr 2: 26 II 2018 - 14 VI 2017

Terminy wykładów pokrywają się zasadniczo z rokiem akademickim - zajęcia rozpoczynają się tydzień później. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00-19.30. Szczegółowy rozkład zajęć: Lektoraty Języków Starożytnych

 

Wykład monograficzny:

W roku akademickim 2017/2018 nie oferujemy wykładów monograficznych.

 

Lektoraty języków: 

Program na stronie: Lektoraty Języków Starożytnych 

 

Materiały do pobrania:

na stronie DO POBRANIA.

 

Aktualności:

Zapraszamy na stronę lektoratów językowych na Facebooku

 

Miejsce zajęć:

Budynek Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61 (wejście od ul. Rakowieckiej i od ul. Andrzeja Boboli), 02-532 Warszawa