wizytowkaprzod2s

Najpierw w skrócie: dlaczego warto u nas studiować?

- Collegium Bobolanum jest uczelnią, która nadaje stopnie naukowe i uprawnienia zarówno państwowe jak i kościelne (gwarantowane ustawowo i na prawach papieskich).

- Studia stacjonarne (dzienne) są bezpłatne dla studentów z obywatelstwem polskim, a studenci zagraniczni płacą tylko 100 zł za cały semestr.

- Nasza uczelnia ma wielowiekową tradycję sięgającą 1580 r., kiedy to o. Piotr Skarga SJ założył Kolegium Jezuickie w Połocku. Od tamtego czasu zaczęliśmy gromadzić doświadczenie jak najlepiej przygotować studentów do życia.

- Jesteśmy jedną z ponad stu uczelni wyższych prowadzonych na całym świecie przez zakon jezuitówktóry pod koniec XVI w. ustanowił światowe standardy nowoczesnego szkolnictwa wyższego wypróbowane na przestrzeni wieków i stosowane do dziś, np. w kształceniu jezuitów.

- Nasza uczelnia osadzona jest w jezuickim modelu edukacji, który troszczy się o całościowy rozwój osoby nie ograniczając się do sfery intelektualnej. Indywidualne podejście, wysoki poziom edukacji, kreatywność, tworzą sprzyjający klimat dla rozwoju intelektualnego i duchowego studentów.

- Tradycja i nowoczesność, przyjazna atmosfera, solidna wiedza klasyczna połączona z żywo dyskutowanymi współcześnie problemami z zakresu wiary, etyki, kultury, składają się na unikalny charakter Collegium Bobolanum.

- Wiele wykładów prowadzą ojcowie jezuici uformowani w zakonie i wykształceni na najlepszych światowych uczelniach.

- Mamy bogatą ofertę studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, stopni akademickich, kursów i konferencji, dostosowaną do każdego wieku, stanu i stylu życia. Oferujemy jedyny w Warszawie Uniwersytet Trzeciego Wieku zorientowany również na sprawy duchowe.

- Oferujemy możliwość studiowania jednocześnie dwóch kierunków i zdobycia w ciągu 5 lat licencjata zawodowego z politologii lub pedagogiki chrześcijańskiej oraz tytułu magistra z teologii. W trakcie studiów można dodatkowo zdobyć Dyplom Trenera, czyli 3w1.

- Oferujemy możliwość studiowania pedagogiki chrześcijańskiej, teologii lub politologii jako drugiego bezpłatnego kierunku studiów.

- Jako jedyni oferujemy studia niestacjonarne teologii (zaoczne) bez studiowania w niedziele (tylko w soboty).

- Uczelnia dodatkowo daje możliwość studiowania starożytnych języków biblijnych: biblijny hebrajski, starożytna greka i łacina. Lektoraty osadzone są w kontekście teologicznym i prowadzone przez wysokiej klasy biblistów.

- Oferujemy studia indywidualnym tokiem, zapewniając jednocześnie wysoki poziom edukacji, oraz sprzyjający klimat dla rozwoju intelektualnego i duchowego.

- Oferujemy model tutoringu, w którym profesor prowadzący studenta dostosowuje tempo i zakres studiów do możliwości i zdolności studenta. W ten sposób student jest lepiej motywowany i ma możliwość ciągłego korzystania z doświadczenia profesora w rozwijaniu swojego potencjału.

- W trakcie studiów uczelnia proponuje atrakcyjne praktyki studenckie i staże w kraju i za granicą.

- Dajemy stypendia socjalne i naukowe studentom studiów stacjonarnych i zaocznych.

- Mamy doskonałą lokalizację. Uczelnia mieści się w jednym budynku, przy narodowym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, w pobliżu dużego warszawskiego parku (Pola Mokotowskie), niedaleko Biblioteki Narodowej, z doskonałym dojazdem metrem, autobusem i tramwajem. Przy ul. Rakowieckiej znajduje się wiele sklepów, kawiarenek, barów i sklepów, które dają studentom możliwości spędzenia wolnego czasu, zjedzenia posiłku i spotkań.

- Na uczelni panuje atmosfera wspólnoty, w której wszyscy się znają, a każdy studiujący ma bezpośredni dostęp do każdego profesora, władz uczelni i sekretariatu. Z tego względu dla kandydatów na niektóre kierunki nie przeprowadzamy egzaminów, tylko organizujemy rozmowy rekrutacyjne

- Studia u nas stwarzają okazję do wyjazdu na misje i włączenie się w pracę ewangelizacyjną jezuitów w różnych zakątkach świata. Program prowadzony wspólnie z Jezuickim Centrum Społecznym „W Akcji”

- Duszpasterstwo Akademickie "Dąb" zapewnia duchową opiekę i daje studentom możliwość włączenia się w życie wspólnoty i brania udziału w atrakcyjnych wyjazdach, spotkaniach i akcjach. Można także włączyć się w różnorodne duszpasterstwa działające przy Parafii i Sanktuarium św. Andrzeja Boboli.

- Mamy bogatą ofertę z zakresu teologii, politologii, pedagogiki chrześcijańskiej, duchowości i etyki:

Teologia – studia stacjonarne magisterskie

Teologia – studia niestacjonarne magisterskie

Teologia – studia doktoranckie i licencjat kościelny

Pedagogika chrześcijańska – studia stacjonarne licencjackie

Politologia – studia stacjonarne licencjackie

Podyplomowe Studia Duchowości

Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki

Otwarte Studium Akademickie

Lektoraty języka hebrajskiego biblijnego, łaciny i starożytnej greki

Kurs Trenerski

Jezuicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Masz pytania, wątpliwości? Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń: 22/542-8717.

Rekrutacja na studia trwa od maja do września z przerwą urlopową w sierpniu. Warunkiem przystąpienia kandydata do rekrutacji jest dostarczenie do Sekretariatu Collegium Bobolanum (osobiście lub przesłanie pocztą – listem poleconym) odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i terminów zgłaszania się na wybrane kierunki i formy studiów znajdują się w zakładkach (linkach) poszczególnych form i kierunków.

Rekrutację na studia prowadzimy w oparciu o Uchwałę Rady Sekcji nr 01/05/2015 z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałę Rady Wydziału nr 18/09/2015 z dnia 29 września 2015 r.