Zapisy na studium licencjatu kanonicznego na PWTW prowadzi Sekretariat PWTW Collegium Bobolanum (ul. Rakowiecka 61) i również Sekretariat PWTW Collegium Joanneum (na ul. Dewajtis 3).

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

  • podanie (formularz zgłoszeniowy)
  • ksero dokumentu tożsamości
  • dyplom magisterski z teologii
  • opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
  • w przypadku kapłanów i osób zakonnych wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda biskupa ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego
  • trzy zdjęcia
  • opłata wpisowa – 20,00 zł (wpłaty wyłącznie na konto: 16 1060 0076 0000 4041 8008 7761, Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa).

Komplet dokumentacji należy składać w Sekretariacie Collegium Bobolanum PWTW: ul. Rakowiecka 61; 02-532 Warszawa.