Wymagane dokumenty:

 • podanie (formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą personalną)
 • odpis dyplomu magistra
 • pozwolenie biskupa ordynariusza (księża)
 • pozwolenie wyższego przełożonego (osoby zakonne)
 • opinia Księdza Proboszcza Miejsca zamieszkania (osoby świeckie)
 • opinia Dziekana – Dyrektora studiów magisterskich (osoby świeckie)
 • 3 fotografie
 • ksero dowodu osobistego
  ksero pierwszej (tytułowej) strony pracy magisterskiej
 • opłata wpisowa – 20,00 zł (wpłaty wyłącznie na konto: 16 1060 0076 0000 4041 8008 7761, Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie
  ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa).

Komplet dokumentacji należy składać w Sekretariacie Collegium Bobolanum PWTW: ul. Rakowiecka 61; 02-532 Warszawa.