Dlaczego warto studiować u nas? - Przeczytaj!

Rekrutacja trwa w trzech etapach:

I nabór: do 13 lipca 2018 r.

II nabór: 16-23 lipca 2018 r.

III nabór: 4-25 września 2018 r.

Regulamin rekrutacyjny na studia stacjonarne licencjackie pedagogiki chrześcijańskiej
na PWTW Collegium Bobolanum obowiązujący od dnia 08.05.2017 r.

Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na adres e-mail osób zainteresowanych. Aby złożyć w pierwszym terminie rekrutacji podanie na studia, należy osobiście lub listem poleconym dostarczyć do Sekretariatu PWTW Collegium Boboblanum (ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa):

  • wypełnione PODANIE (formularz zgłoszeniowy - do pobrania);
  • świadectwo dojrzałości, a kandydaci na studia ze „starą maturą” świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości;
  • dowód osobisty do wglądu (paszport w przypadku obcokrajowców);
  • zaświadczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (od osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności);
  • cztery zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 37x52 mm;
  • opinia od proboszcza lub katechety;
  • zgoda Dziekana/Rektora wydziału uczelni macierzystej na podjęcie dodatkowych studiów (dostarczają osoby studiujące już na innej uczelni i pragnące studiować teologię jako drugi kierunek studiów);
  • potwierdzenie dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości podanej w Regulaminie opłat (w przypadku nie przyjęcia kandydata wniesiona opłata rekrutacyjna nie ulega zwrotowi). Gotowe formularze wpłat na poczcie można otrzymać w Sekretariacie lub pobrać: formularz wpłaty gotówkowej na poczcie albo formularz przelewu pocztowego. Opłatę wpisową należy wpłacić na konto:

nr konta: 16 1060 0076 0000 4041 8008 7761
PWTW Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa