PWTW Collegium Bobolanum wydaje czasopismo naukowe - Kwartalnik „Studia Bobolanum” (ISSN 1642-5650), punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest on poświęcony teologii i szeroko rozumianym zagadnieniom związanym z religią. Zazwyczaj ostatni numer kwartalnika w roku zawiera artykuły obcojęzyczne.

Nasi wykładowcy publikowali też w wychodzącym w latach 2002-2005 Roczniku „Forum Iuridicum”, który zajmował się zagadnieniami prawno-społecznymi. Publikowali również w Miesięczniku „Przegląd Powszechny”. Pozycje książkowe wykładowcy Collegium Bobolanum publikują w różnych wydawnictwach, jak także w jezuickim Wydawnictwie Rhetos.

Prezentujemy chronologicznie ostatnie publikacje naszych wykładowców:

2017

o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ - Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości, książka z serii "Wiara i kultura". Warszawa: Rhetos, 2017, 194 strony.

 

2010

niektóre publikacje

 

 

Redaktor naczelny "Studia Bobolanum"

prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Collegium Bobolanum, Warszawa

Rada Naukowa

prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Collegium Bobolanum, Warszawa

prof. dr hab. Pavel Ambros SJ, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Ceská Republika

dr hab. Piotr Aszyk SJ, PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

ks. dr Ihor Boyko, Ukrayins'kyj Katolyc'kyy Universytet, Lviv, Ukraina

prof. dr hab. Ladislav Csontos SJ, Trnavská Univerzita v Trnave, Slovensko

prof. François Euvé SJ, Facultés Jésuites de Pairs Centre Sèvres, Paris, France

dr hab. Włodzimierz Fehler, PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

dr hab. Piotr Kasiłowski SJ, prof. PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, Pontificia Università Gregoriana, Roma; Collegium Bobolanum, Warszawa

prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ, PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

dr hab. Piotr Solarz, PWTW, Collegium Bobolanum, Warszawa

 

Kolegium redakcyjne

dr Marek Blaza SJ

dr Artur Filipowicz SJ

dr hab. Dariusz Gardocki SJ, prof. PWTW

Redaktor tematyczny

prof. dr hab. Marek Sokołowski SJ

Redaktor statystyczny

Barbara Karpińska

Redaktor językowy

Hanna Stompor

Tłumaczenie

Agnieszka Krocin

Projekt graficzny

Krzysztof Stefaniuk

Opracowanie techniczne

Beata Stepnowska