Profil wykładowcy PWTW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Jerzy Seremak

Tytuł/stopień naukowy: doktor

 

Obszary zainteresowań i aktywności naukowej

Analiza intertekstualna księgi Psalmów

Redakcja deuteronomistyczna ksiąg prorockich

 

Najważniejsze publikacje naukowe

  • Psalm 24 als Text zwischen den Texten, ÖBS 26, Frankfurt am Main 2004

 

Przynależność do stowarzyrzeń naukowych

  • Stowarzyszenie Biblistów Polskich

  • Society of Biblical Literature

  • Catholic Biblical Association