Collegium Bobolanum

 

Imię i nazwisko: Włodzimierz Mocydlarz SJ

Tytuł/stopień naukowy: doktor teologii

ORCID (Open Researcher and Contributor ID):

 

Zainteresowania badawcze:

 • historia i teologia liturgii, liturgika
 • teologia liturgiczna
 • liturgia i dogmat
 • hermeneutyka liturgiczna
 • muzyka sakralna i śpiew liturgiczny
 • Mszał Rzymski
 • Liturgia Godzin
 • teologia pastoralna - podstawowe funkcje Kościoła oraz modele duszpasterstwa 

Programy zajęć dydaktycznych:

 • Liturgika (I i II)
 • Liturgika fundamentalna
 • Teologia pastoralna
 • Wprowadzenie do teologii (2010-18 r.)

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Wybrane publikacje naukowe:

Inne:

 • Recenzja: Paweł Warchoł OFM Conv, Krew i Woda – dar Miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, ss. 456. Studia Bobolanum 29 (2018) nr 2, 207-214 (DOI: 10.30439/SB.2018.2.9)

Pełnione funkcje:

 • Sekretarz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium Bobolanum (2010-2012)

 Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Stowarzyszenie Liturgistów Polskich
 • Warszawskie Towarzystwo Teologiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów